Domen Slana | Domov | Home old

Domen Slana ne sodi med tiste likovne ustvarjalce, o katerih bi se po strokovnih krogih mnogo govorilo in pisalo, ker živi in deluje umaknjen iz centra in ker njegovo delo nasploh ustvarjeno, da bi bilo sproti komentirano ali da bi o njegovih neprestanih spremembah nenehoma ugibali in jih ocenjevali, ne nastaja, da bi se pojavljalo edino v galerijah, kjer bi se soočalo z deli sodobnikov in razburjalo duhove na temo sodobnih umetnostnih izraznih sredstev, vzpodbujalo neskončne razprave o različnosti kot bistveni, če ne že edini lastnosti, edinemu merilu umetniške kvalitete.

Jože Hudeček

Domen Slana is not one of those fine artists who are frequently talked about in professional circles since he lives and works away from the center and because he neither creates with the purpose to have his work regularly commented on or speculated about and judged, nor creates only to be exhibited in the galleries, to be compared with the work of his contemporaries and instigate endless discussions about the uniqueness of his work as the essential if not the sole measure of the quality of an art work.

Jože Hudeček

Domen Slana