Oblikovanje strani | Page design: Val Slana
Fotografije | Photos: Domen Slana, Dragan Arrigler
Kovač | Blacksmith: Jože Krmelj
Besedilo | Text: Jože Hudeček