damaščansko jeklo, les, roževina | Damascus steel, wood, horn

kovač | blacksmith: Jože Krmelj