damaščansko jeklo, rog | Damascus steel, horn
kovač | blacksmith: Jože Krmelj